Hogeschool van Amsterdam

Omschrijving

De Hogeschool van Amsterdam groeit. In cijfers, kennis, innovatie. In internationale samenwerking, aantallen studenten en productieve contacten met het bedrijfsleven. De HvA is meer dan alleen een onderwijsinstelling met ruim tachtig opleidingen. Het is ook een partner voor de zakenwereld, een grote werkgever en een belangrijke speler in het kennisveld. De HvA telt meer dan 30.000 studenten en 2.300 medewerkers. De zorg voor goed onderwijs en een prettige, uitdagende werkplek zijn voor de HvA daarom belangrijke speerpunten. De juiste begeleiding van aankomende studenten naar vakkundige professionals wordt als eerste verantwoordelijkheid beschouwd. Medewerkers van de HvA zorgen voor een constante hoge kwaliteit van het onderwijs. Zo kan iedere student vertouwen op volledige inzet en ondersteuning. De maatschappij vraagt om innovatieve, flexibele hoger opgeleiden. De docenten aan de HvA zijn daarbij onmisbaar omdat zij niet alleen kennis overdragen, maar die ook steeds vernieuwen en uitbreiden. Samen met studenten, overheid en het bedrijfsleven, middels lectoraten of kenniskringen, in Nederland én in het buitenland. Bedrijven dragen via stages en onderzoeksopdrachten bij aan de opleiding van studenten tot zelfstandige vakmensen. Bovendien profiteren ze zo van afgestudeerden met een passende achtergrond. Zo wordt aan de kennissamenleving op alle fronten een belangrijke bijdrage geleverd. Tot slot betekent de nauwe samenwerking met de Universiteit van Amsterdam een meerwaarde op het gebied van onderwijs en onderzoek. Bij allerhande onderzoek worden krachten gebundeld, wat het delen van kennis stimuleert en de efficiëntie verhoogt. Tevens biedt de samenwerking studenten die willen doorstuderen extra mogelijkheden voor zelfontplooiing, in de diepte óf in de breedte.

Naar de website? Website Hogeschool van Amsterdam

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Aardrijkskunde 1.5 jaar HBO Informatie
AOT - Techniek 4 jaar HBO Informatie
Architectuur 4 jaar HBO Informatie
Assistent Marketeer 2 jaar HBO Informatie
Bedrijfseconomie 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

28DN
Hogeschool van Amsterdam
Binnengasthuisstraat 9
1012 ZA AMSTERDAM