Cursus Godsdienst Onderwijs Gereformeerde Gemeenten

Omschrijving

Een studie theologie volgen in deeltijd bij de C.G.O.? Veel jongeren en ook ouderen ontmoeten elkaar in Gouda. De C.G.O. staat voor trouw aan Schrift en belijdenis, theologie bedrijven in de lijn van de gereformeerde vaderen en diepgang, maar ook voor ontwikkeling van competenties, betrokkenheid bij het kerkelijke leven, belangstelling voor elkaar en gezelligheid.

Naar de website? Website Cursus Godsdienst Onderwijs Gereformeerde Gemeenten

Hier vind je de volgende opleidingen

Opleiding Studieduur Niveau  
Leraar Godsdienst 2 jaar HBO Informatie
Lerarenopleiding 2e graad Aardrijkskunde 4 jaar HBO Informatie
Lerarenopleiding 2e graad Economie 4 jaar HBO Informatie
Lerarenopleiding 2e graad Geschiedenis 4 jaar HBO Informatie
Lerarenopleiding 2e graad Godsdienst 4 jaar HBO Informatie

Terug naar overzicht

De Instelling

27VW
Cursus Godsdienst Onderwijs Gereformeerde Gemeenten
Burg. Jamessingel 2
2803 PD GOUDA